Halloweenská udalosť Final Fantasy XIV je dokonalým príkladom toho, ako vytvoriť sviatočný obsah

^