Aktualizácia Far Cry 6 opravuje chybu „looping death“ a ďalšie blokátory pokroku

^