EA sa snaží vytvoriť „prepojený vesmír Battlefield“

^