Spisovateľ časopisu Dragon Age vysvetľuje zoznam bordelov ESRB

^