Destiny's Crota's End Hard Mode je sklamaním mimo posledného zápasu

^