Prvý útok na Prestige spoločnosti Destiny 2 povzbudzuje veci, ale neopravuje základné problémy

^