Costume Quest 2 je stále roztomilý a snaží sa byť pútavejší

^