Kríza identity Contra Rogue Corps nie je jej najväčším problémom

^