Súťaž: Choďte do Camp Crystal Lake s piatkom 13. hry The Game for Switch

^