Capcom musí priniesť späť Marvel vs. Capcom tým, že si pamätá, čo ho urobilo skvelým

^