Capcom sa zameriava na rast Monster Hunter na Západe, pričom si uvedomuje, že handheldy obmedzujú trh

^