Capcom naďalej žiari obrovským nárastom tržieb o 35 %.

^