C # Type Casting: Explicitná a implicitná konverzia dát s príkladom

^