Operátory C #: aritmetické, relačné, priradenie a logické

^