Knižnice C ++: Ako inštalovať a používať štandardnú knižnicu C ++

^