Funkcie klasifikácie a transformácie znakov C ++

^