Breath of the Wild je majstrovským dielom aj katastrofou

^