Blizzard hovorí o tajnom dizajne v MOBA a nedávnych veľkých zmien hrdinov búrky

^