Agregácia v MongoDB: agregácia potrubí a zmenšenie mapy

^