Absolver má masky Halloween a nový prestížny systém

^