Organizácia Women in Games zakladá novú kapitolu v Ázii

^