Keď nemôžete hrať Anno v práci, vždy existuje Excel

^