VGA: Pocta hraniu alebo cvičeniu v sebapohŕdaní?

^