Ukázalo sa, že netopiere Elden Ring v skutočnosti spievajú dosť smutnú pieseň

^