Tiny Tina’s Wonderlands konečne odhaľuje všetkých šesť tried a viactried

^