Toto bebopové stvárnenie pokračujúcej hudby Sonic 3 dokazuje, že speváčka Persona 5 Lyn dokáže pokryť čokoľvek

^