Mega Man 4 ROM hack na ukončenie všetkých ROM hackov

^