Vykonanie procesu TestNG: dávkové, riadené dávkové a paralelné

^