Sólove pokračovania závisia od „reakcie fanúšikov“ a vyzerá to dobre

^