Skyrim launch party, bardický príbeh chlastu a drakov

^