Manželstvá osôb rovnakého pohlavia sa potvrdili pre osudy ohňom!

^