Hovorí sa: Financovanie Nintendo za pokračovaním dobra a zla

^