Riot Games kupuje kapitál v animovanom štúdiu Arcane Fortiche

^