Ready for Dawn's Deformers má jeden problémový štart

^