Publikovanie zmien databázy na serveri SQL pomocou Microsoft TFS

^