Cesta novej exilovej ligy má obrannú mechaniku veže

^