Nintendov postoj k nedostatku vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia v Tomodachiho živote

^