Netflix Games kupuje fínskeho vývojára Next Games

^