Moje Nintendo Europe práve dostalo súpravu odznakov Metroid Dread

^