Monster Hunter XX na Switch sa pohybuje len okolo 49 % svojich akcií

^