Monark dostane demo, pričom postup sa prenesie do plnej hry

^