Úspešnosť 4 mŕtvych 2 úspechy potvrdzujú všetky kampane

^