Ken a Cammy sa pripájajú k radu figúrok Street Fighter x Power Rangers

^