Dôležité funkcie LoadRunner používané v skriptoch VuGen s príkladmi

^