Ak potrebujete miesto na prepínači, odstráňte niektoré nepolapiteľné údaje o ukladaní ukážky

^