Tu je veľký zoznam potvrdených dátumov vydania videohier na rok 2017

^