Gotham Knights stanovuje dátum vydania na október

^