Gizmo dorazí do MultiVersus zajtra a balí svoj lovecký luk

^