Spoznajte svojich flixistických spisovateľov: Máme radi zlé filmy a nebojíme sa ich priznať

^