Herné spoločnosti vyjadrujú svoju podporu rozhodnutiu o manželstve osôb rovnakého pohlavia v USA

^